Hình minh họa

        Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mói trang thiết bị y tế dung cho toàn trường. Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm          Thời gian nhận: Từ ngày 11/8/2017 đến hết ngày 17/8/2017         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh           Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Mi ...